Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik Taslağı Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik Taslağı Hakkında

    16 Haziran 2015

Tarihi : 15.06.2015
İşareti : 
4/5000-1433 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın  yazısına atfen,  ülkemizde 07.10.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Enerji ile İlgili ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliği konu edilmiştir.   Anılan yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak 547/2012 sayılı su pompalarının piyasaya arz edilmesi ile ilgili olarak çevreye duyarlı tasarım gereklerinin sağlanması ve iç mevzuatımıza uyarlanması amacıyla Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından tebliğ taslağı hazırlandığı bildirilmektedir.
 
Hazırlanmış olan Taslak tebliğ metninin incelenerek konu ile ilgili görüş ve değerlendirmelerinizin TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, en geç 19 Haziran  2015 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası