Enerji Desteğinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ - Ankara Sanayi Odası

Enerji Desteğinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Tarihi     :09.07.2008
İşareti    :6/5000 –3010
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,

 

08.07.2008  tarih ve  26930 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/1 sayılı “Enerji Desteğinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ile 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda öngörülen , enerji desteğinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası
  

2008/1 Sayılı Tebliğ İçin Tıklayınız