ENERJİ ALANINDA YATIRIM HK. - Ankara Sanayi Odası

ENERJİ ALANINDA YATIRIM HK.

    19 Mart 2010

Tarihi     :19.03.2010
İşareti    :4/5000-923
Yanıt      :gokcen.celik@aso.org.tr
 

Sayın Üyemiz; 
 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda Ekvator’da Yasuni Ulusal Parkı’nda bir bölgenin Ekvator’un en geniş petrol rezervleri olan “Ishpingo – Tambococha – Tiputini” (ITT) petrol sahasında bulunduğu ve ITT’nin 900 milyon varil petrol rezervi olduğu ancak, anılan bölgedeki ham petrolün çıkarılmasının oldukça güç olduğu, 1 varil petrol elde ederken, 4 varil su oluştuğu, söz konusu suyun tekrar yer altına zerk edildiği bildirilmiştir.
 
ITT rezervlerinin 436 milyon ton CO2 içerdiği, bunun salım azaltım maliyetinin ise 4.36 milyar ABD dolarına tekabül ettiği, Ekvator’un 10 milyar ABD doları olan dış borcunun, ülkelere veya özel şirketlere ITT rezervlerinden sağlanacak karbon kredileri ile değiş tokuş edilebileceği, böylelikle, bir yandan Ekvator’un dış borçları ödenirken, diğer taraftan bölgenin biyolojik çeşitliliğinin ve yerel halkının yaşamlarının bağlı olduğu ormanların korunabileceği belirtilmiştir.
 
Bahsi geçen konu ile ilgili ilgilenen üyelerimizin 24.03.2010 tarihine kadar isimlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na iletilmek üzere gokcen.celik@aso.org.tr adresine bilgi amaçlı e-posta göndermeleri gerekmektedir.  
 
Bilgilerinize sunarız.     
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası