Energa Uluslararası Enerji Fuarı - Ankara Sanayi Odası

Energa Uluslararası Enerji Fuarı

Tarih: 01.06.2016

İşareti: 05/5000-1246

İletişim: dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

ENERGA Uluslararası Enerji Fuarı, “Geleceği Düşün” sloganıyla 7-9 Haziran 2016 tarihleri arasında Tuzla – Bosna Hersek’te yapılacaktır. Programı ve organizasyonuyla, ENERGA Fuarı şirketlerin kendi tanıtımlarını yapma fırsatı sunmanın yanında ikili iş görüşmeleriyle olası iş ortaklarıyla birebir iletişim kurma ve kendilerini tanıtma olanakları sağlamaktadır.

İlgili sektörler, elektrik enerjisi, enerji tesislerinin tasarımı ve inşaatı, elektrik üretim ve iletim ekipmanları ve cihazlar, elektrik tesisatı materyalleri, koruma, kontrol ve ölçüm cihazları; kömür, yeraltı madenciliği ve açık ocak madenciliği ekipmanları, jeolojik keşif ekipmanları, madenlerde koruma ve emniyet ekipman ve sistemleri; gaz ve petrol, petrol türevi ürünler, petrol ve türevlerinin taşınması, saklanması ve ticareti, doğal gaz taşıma, saklama ve dağıtımı, güneş enerjisi, fotovoltaik sistemler (tasarım, ekipman, montaj), ısıl güneş teknolojisi (tasarım, ekipman, montaj); rüzgar enerjisi, rüzgar türbinleri, elektrikli, elektronik, mekanik ve hidrolik ekipman ve komponentler, danışma, tasarım, montaj; biyokütle enerjisi, atıktan  biyodizel, biyogaz, biyohidrojen, biyokütle, briketleme makinaları, pelet milleri, biyoreaktörler, kazanlar, türbinler; enerji verimliliği, binalarda enerji verimliliği (tasarım, materyaller), enerji tasarruflu konutlar: inceleme, sertifikasyon, endüstride enerji verimliliği, led ışıklandırma, ışıklandırma kontrol sistemleri olarak sıralanmaktadır.

Katılmak isteyen üyelerimiz için başvuru formunun ekte yer aldığı hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası

Ek: Başvuru formu