Energa 2103 Uluslararası Enerji Fuarı - Ankara Sanayi Odası

Energa 2103 Uluslararası Enerji Fuarı

    28 Mart 2013

Tarih: 28.03.2013 
İşareti: 05/5000-1135
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Saraybosna Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atfen, 4-7 Haziran 2013 tarihlerinde Bosna Hersek’in Tuzla şehrinde enerji, endüstri ve madencilik sektörlerine yönelik ENERGA 2013 Uluslararası Enerji Fuarı’nın düzenleneceği bildirilmektedir.
 
Anılan yazıda devamla, kömür madenlerinin modernizasyonu, yeni termik santrallerinin inşası ve yemlenebilir enerji kaynaklarından güneş ve rüzgar enerjisinin sunduğu avantajlardan faydalanmak istenen Bosna Hersek’in, enerji sektöründe uluslararası işbirliklerinin oluşturulması doğrultusunda önemli bir potansiyel barındırdığı belirtilerek, program içeriği ve çeşitliliği bakımından Güneydoğu Avrupa’nın tek enerji fuarı olduğu vurgulanan ENERGA 2013 Uluslararası Enerji Fuarı’nın enerji sektöründe önde gelen yerli ve yabancı firmaları bir araya getiren bir organizasyon olduğu ve anılan fuarın devamında yenilenebilir enerji kaynaklan ve enerji verimliliği konularının işleneceği bir panelin de düzenleneceği ifade edilmektedir.
 
Bu bağlamda, başta elektrik enerjisi üretim donanımları, trafo, kablo, yüksek gerilim hattı ekipmanları, elektrik tesisatı malzemeleri, yerüstü ve yer altı işletme ekipmanları, yenilenebilir enerji kaynakları, su ısıtma teknolojileri, biomass ve katı atıklar ve enerji verimliliği başta olmak üzere enerji ile ilgili birçok konu ve ürüne yer verilmesi planlanan fuara ilişkin ayrıntılı bilgilere www.tuzlanskisaiam.ba/eng adresinden ulaşılabilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası