Endüstriyel Tasarım Envanteri - Ankara Sanayi Odası

Endüstriyel Tasarım Envanteri

Tarihi 25.12.2015
İşareti : 05/5000-2928
İrtibat : dim@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Türk Tasarım Danışma Konseyi’nin hazırladığı ve Kasım 2014’te yürürlüğe giren “Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2016)” Hedef 4, Faaliyet 1’de belirtilen “Türkiye’nin tasarım envanterinin hazırlanması” çalışmasının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) sorumluluğunda yürütüldüğü bildirilmektedir.
 
Yazıda aynı zamanda envanterin amacının; Türkiye’de endüstriyel tasarım faaliyetlerinin insan kaynağı ve ekonomik açılardan hacminin, faaliyetlerin hangi sektörlere dağıldığının, endüstriyel tasarımcıların mesleklerini nasıl icra ettiklerinin, uzmanlık alanlarının ve gelir durumlarının araştırılması olduğu ve hazırlanacak envanterin, devlet desteklerine, vergi teşviklerine ve Türk Tasarım Danışma Konseyi’nde yapılacak çalışmalara temel oluşturacağı belirtilmektedir.
 
Bu kapsamda; Bünyesinde endüstriyel tasarım faaliyeti bulunduran veya endüstriyel tasarım hizmeti alan üretim veya pazarlama firmalarına, endüstriyel tasarım hizmeti veren ofis veya şirketlerine, dört yıllık endüstri ürünleri tasarımı veya endüstriyel tasarım bölümlerini bitirmiş tasarımcılara yönelik hazırlanmış anketlere, Birliğin web sayfasındaki (www.tobb.org.tr) “Endüstriyel Tasarım Envanteri Anketleri için tıklayınız” adlı bölümden ulaşılabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası