Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik - Ankara Sanayi Odası

Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

Tarih: 05.05.2015    
İşareti: 04/5000-1106
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının müştereken hazırladığı Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik,” 30 Aralık 2013 tarih ve 28530 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir. Bu Yönetmeliğin “Büyük kaza önleme p belgesi” başlıklı 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan “Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi T Taslağı” ile ilgili Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin en geç 27 Mayıs 2015  Çarşamba mesai bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
            
 
                             
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası