Emlak Vergisi Muaflığı

    30 Nisan 2018

İşareti : 09/5000-1074
İrtibat :muhasebe@aso.org.tr
İlgili Kişi: Selda Ünver (selda.erdemir@aso.org.tr)
Sayın Üyemiz,

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun, Daimi Muaflıklar başlığındaki, 4.Maddesinin m bendinde yer alan parantezden sonraki bölüme 7033 sayılı kanun ile “Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait binalar ( Vakıf senedindeki cihete tahsis edilmek şartiyle) ile organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar” ifadesi eklenmiştir. Bu çerçevede organize sanayi bölgelerinde iştigal eden firmaların binalarının emlak vergisinden muaf tutulacağı hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno