EMLAK VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ HK. - Ankara Sanayi Odası

EMLAK VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ HK.

Tarihi     : 09.04.2009
İşareti    : 6/5000 –1473
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

 

Odamız Mali Müşavirliği tarafından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

2010 yılında uygulanacak Emlak Vergisi değerlerinin tespiti ile ilgili arsa ve arazi metrekare birim değer takdirlerine ilişkin sürecin  başladığı bildirilmiş olup, konuyla ilgili Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan, 2009/1 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Ek:2009/1 Seri Nolu Genelge için tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

 

Tarihi     : 09.04.2009
İşareti    : 6/5000 –1473
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

 

“Reeskont ve Avans işlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ” 09.04.2009 tarihli ve 27195 sayılı Resmî Gazete’de yayımlalanmıştır. T.C. Merkez Bankasınca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 19, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 20 olarak tespit edildiği ve belirlenen bu oranların yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. 

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası