ELLİ BEŞİNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER - Ankara Sanayi Odası

ELLİ BEŞİNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER

    24 Ekim 2017

İşareti : 05/5000-2835
İrtibat : dim@aso.org.tr
İlgili Kişi: Esma Dilik (esma.dilik@aso.org.tr)

Sayın Üyemiz,


Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası’ndan (İNTES) alınan bir yazıda, 27 Ekim 2017 Cuma günü Ankara Sheraton Otel’de “İş Mahkemeleri Kanunu ile Getirilen Yeni Düzenlemeler” hakkında bilgilendirme toplantısı ve “Elli Beşinci Çözüm Arama Konferansı” düzenleneceği bildirilmektedir.

Ayrıca, Yargıtay 9. Hukuk Daire Üyesi Sayın Bektaş Kar, Arabuluculuk Daire Başkanı Sayın Hakan Öztatar ve Ankara Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sayın Levent Akın’ın konuşmacı olarak katılacağı Konferansta İş Mahkemeleri Kanunu’nun işverenler yönünden getirdiği yeni düzenlemeler değerlendirilecektir.

Programı ekte paylaşılan konferansa katılım sağlamak isteyen üyelerimizin İNTES – 0312 441 4350, intes@intes.org.tr ile iletişime geçmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :Program (1 sayfa)