Elginkan Vakfı Türk Kültürü Araştırma Teknoloji Ödülleri - Ankara Sanayi Odası

Elginkan Vakfı Türk Kültürü Araştırma Teknoloji Ödülleri

Tarih: 09.07.2013
İşareti:05/5000-2516
 
Sayın Üyemiz,
 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’ndan (KOSGEB) alınan bir yazıda, Elginkan Vakfı’ndan alınan bir yazıya atfen; Türk kültürü ve teknoloji alanındaki araştırma, çalışma ve hizmetlere destek olmak amacıyla ilki 2006 yılında uygulamaya alınan Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri Programı’nın sekizincisinin bu yıl düzenleneceği ve Türk Kültürü ve Teknoloji Ödülleri alanlarında her bir dal için 50.000.-TL para ödülü verileceği ve söz konusu ödüllerin Türkiye’nin önde gelen kurum/kuruluşları tarafından aday gösterilenler arasından seçileceği bildirilmiştir.
 
Bu kapsamda; ekte tanıtım broşürü gönderilen söz konusu Ödül Programına aday olmak isteyen üyelerimizin;  özgeçmişlerini ve yaptıkları çalışmaları içeren belgeleri en geç 1 Ağustos 2013 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü e-posta adresine (dim@aso.org.tr) göndermeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası