Elektronik Tebligat Yönetmeliği Taslağı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Elektronik Tebligat Yönetmeliği Taslağı Hk.

    17 Mayıs 2012

Tarihi :  17.05.2012
İşareti : 4/5000-1697
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, “Elektronik Tebligat Yönetmeliği Taslağı”na ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, ekte sunulan sözkonusu Taslak hakkındaki görüşlerinizin en geç 22 Mayıs 2012 Salı günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası