Elektronik Tebligat Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Elektronik Tebligat Hakkında

    29 Aralık 2015

Tarih: 29.12.2015
İşareti: 05/5000-3052
İrtibat:dim@aso.org.tr
  
Sayın Üyemiz,
 
Gelir İdaresi Daire Başkanlığı’ndan alınan bir yazıda, Gelir İdaresi Başkanlığınca vergi uygulamaları ile ilgili işlemlerin kolaylaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanan elektronik tebligat uygulamasına ilişkin olarak 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin Resmi Gazetede yayımlandığı bildirilmektedir.
 
Bu itibarla, 01/01/2016 tarihinde başlayacak olan e-tebligat uygulaması nedeniyle (Kazançları basit usulde tespit edilenler hariç) mükelleflerin cezai müeyyide ile karşılaşmamaları açısından, e-tebligat uygulamasına geçmek üzere 31/12/2015 tarihine kadar anılan tebliğ kapsamında gerekli başvuruları yapmaları gerekmektedir.
 
E-tebligat uygulamasına ilişkin ayrıntılı bilgiye www.gib.gov.tr ve www.aydb.gov.tr internet adreslerinden ulaşılabileceği hususunu bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası