ELEKTRONİK ORTAMDA DOLAŞIM BELGELERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER

    14 Haziran 2018

İşareti : 04/5000-1504
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
İlgili Kişi: Selin Örnek (selin.ornek@aso.org.tr)

Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, 28 Mayıs 2018 tarihinden sonra ihracat beyannamesi kapsamında düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin sadece elektronik ortamda düzenlenebileceği, ETGB, TIR Karnesi ve NCTS beyannameleri kapsamında düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin ise, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınacak bir sonraki talimata kadar her iki usulde (hem manuel hem de elektronik olarak) düzenlenebileceği belirtilmektedir.

Ayrıca, 28 Mayıs 2018 tarihinden sonra ihracat beyannamesi kapsamında düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin sadece elektronik ortamda düzenlenebileceği hususu yinelenmiştir. Yazıda, 28 Mayıs 2018 tarihinden önce ihracat beyannamesi kapsamında düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin ilgili mevzuat hükümleri gereğince düzenlenmesi talep edilen “ikinci nüsha (duplicate)”ları 01 Ekim 2018 tarihine kadar manuel olarak düzenleneceği belirtilmiştir.

Yazıda, Manuel olarak ikinci nüshaları düzenlenen söz konusu A.TR Dolaşım Belgelerinin 28 Mayıs 2018 tarihinden önce olduğu gibi yetkili Odalarca onaylanıp ihracatın yapılacağı ilgili gümrük müdürlüğü tarafından da mühürlenmek suretiyle vize edileceği bildirilmiştir. Sistem üzerinden düzenlenerek çıktısı alınan A.TR Dolaşım Belgelerinin ikinci nüshalarının ise sistem üzerinden yapılmasına devam edileceği dile getirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno