Elektronik İhale Yönetmeliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

Elektronik İhale Yönetmeliği Hk.

ÖNEMLİ
Tarihi    : 25.02.2011
İşareti   : 4/5000 –646
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;    
 
“Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği” 25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası