Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği Hk.

Tarihi    : 21.03.2011
İşareti   : 4/5000 –940
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;    
 
“ Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 20.03.2011 tarih ve 27880  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası