Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş - Ankara Sanayi Odası

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş

Tarihi : 02.06.2015
İşareti : 
4/5000-1319 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın  yazısına atfen, Avrupa Birliğinin 2014/30/EU sayılı Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğine dayanılarak “ Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelik (2014/30/AB) “taslağının hazırlandığı ve söz konusu taslağın http://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/Duyurular.php  kısmına yüklendiği bildirilmektedir.  
 
Taslak metnin incelenerek konu ile ilgili görüş ve değerlendirmelerinizin TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, en geç 05 Haziran  2015 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası