ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ HK. - Ankara Sanayi Odası

ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ HK.

ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ HK.
 
Tarihi     :16.12.2009
İşareti    :4/5000-4282

Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
Yurt düzeyinde kamu kurum ve kuruluşları ve/veya özel sektör tarafından tesis edilecek elektrik tesislerinin ulusal iletim, dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanmasını, can ve mal emniyetinin sağlanmasını amaçlayarak elektrik tesislerine ait projelerin, ilgili standart, mevzuat ve norma uygun yapılmasını/yaptırılmasını temin etmek amacıyla “Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği” 16.12.2009 tarih ve 27434 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize Sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası