ELEKTRİK ,SU VE GAZ SAYAÇLARI TAMİR İSTASYONLARI HK. - Ankara Sanayi Odası

ELEKTRİK ,SU VE GAZ SAYAÇLARI TAMİR İSTASYONLARI HK.

Tarihi     :18.06.2010 
İşareti    :4/5000-2020

Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;
 
17.06.2010 tarih ve 27614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ” Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar İstasyonlarına Dair Kriterler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSGM/2010/13)”aşağıda  bilgilerinize sunulmuştur.
 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
ELEKTRİK, SU VE GAZ SAYAÇLARI TAMİR VE AYAR İSTASYONLARINA DAİR KRİTERLER HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: ÖSGM/2010/13)
          MADDE 1 – 17/12/2005 tarihli ve 26026 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar İstasyonlarına Dair Kriterler Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinin 12 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
          “Elektrik sayaçları tamir ve ayar istasyonlarının muayeneleri, Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler çerçevesinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri tarafından yapılır.”
          MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
          “Su sayaçları tamir ve ayar istasyonlarının muayeneleri, Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler çerçevesinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri tarafından yapılır.”
          MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin 2 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
          “Gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonlarının muayeneleri, Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler çerçevesinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri tarafından yapılır.”
          MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
          MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası