Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Hk. - Ankara Sanayi Odası

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Hk.

    14 Aralık 2010

Tarihi     :10.12.2010
İşareti    :4/5000-
 4092
Yanıt      :
ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Elektrik piyasasında; yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerden lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulacaklara ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücü azami beş yüz kilovatlık üretim tesisi ile mikro kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerden lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulanlara uygulanacak usul ve esaslar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücü azami beş yüz kilovatlık üretim tesisi ve mikro kojenerasyon tesisi kuran tüzel kişilerin ihtiyaçlarının üzerinde ürettikleri elektrik enerjisinin sisteme verilmesi halinde uygulanacak teknik ve mali usul ve esasları kapsayan; “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” 03.12.2010 tarih ve 27774 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası