Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Üretim Ve Dağıtım Şirketlerinin Lisansları Kapsamın - Ankara Sanayi Odası

Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Üretim Ve Dağıtım Şirketlerinin Lisansları Kapsamın

    13 Ekim 2011

Tarihi    : 12.10.2011
İşareti   : 4/5000-3086
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz;    
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan elektrik üretim ve dağıtım lisansı almış olan şirketlerin lisansları kapsamındaki faaliyetlerinin, 10/05/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile 20/02/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve elektrik piyasası ile ilgili mevzuat kapsamında Kurum adına denetim şirketleri tarafından incelenmesine ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsayan, “Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Üretim Ve Dağıtım Şirketlerinin Lisansları Kapsamındaki Faaliyetlerinin İncelenmesine Ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmelik” 12.10.2011 tarih ve 28082 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası