Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği Hk.

    5 Nisan 2011

Tarihi    : 05.04.2011
İşareti   : 4/5000 –1142
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz;    
 
“Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  05.04.2011 tarih ve 27896 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası