Elektrik Piyasası Kanununun 11 Md. Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları Hk. - Ankara Sanayi Odası

Elektrik Piyasası Kanununun 11 Md. Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları Hk.

    20 Aralık 2010

Tarihi     : 17.12.2010
İşareti    : 4/5000-4156
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz; 
 
“Elektrik Piyasası Kanununun 11 İnci Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ ” 17.12.2010 tarih ve 27788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.