Elektrik Piyasası Kanunun 9. Maddesi Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları Hk. - Ankara Sanayi Odası

Elektrik Piyasası Kanunun 9. Maddesi Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları Hk.

Tarihi     : 17.12.2010
İşareti    : 4/5000-4157
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz; 
 
“Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 Uncu  Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” 17.12.2010 tarih ve 27788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.