Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği Hk.

    2 Ocak 2014

Tarihi  : 02.01.2014
İşareti : 4/5000-38
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
“Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği” 02.01.2014 tarih ve 28870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası