Elektrik Motorları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ Hk. - Ankara Sanayi Odası

Elektrik Motorları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ Hk.

    7 Şubat 2012

Tarihi   : 07.02.2012
İşareti   : 4/5000-482
İrtibat   : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
“Elektrik Motorları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2012/2)” 07.02.2012 tarih ve 28197 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası