Elektrik Dağıtım Bölgelerinde Uygulanacak Fiyat Eşitleme Mekanizması Hakkında Tebliğde De - Ankara Sanayi Odası

Elektrik Dağıtım Bölgelerinde Uygulanacak Fiyat Eşitleme Mekanizması Hakkında Tebliğde De

Tarihi : 03.03.2011
İşareti : 4/5000-715
Yanıt :
ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
“Elektrik Dağıtım Bölgelerinde Uygulanacak Fiyat Eşitleme  Mekanizması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 03.03.2011 tarih ve 27863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
MADDE 1 – 21/12/2006 tarihli ve 26383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Dağıtım Bölgelerinde Uygulanacak Fiyat Eşitleme Mekanizması Hakkında Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 15 – (1) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin destekleyeceği yıllık bedel eşit taksitlerle her ay TETAŞ’a, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin destekleneceği yıllık bedel TETAŞ’ca her ay desteklenecek dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilere eşit taksitlerle ödenir. Aylık ödemeler dağıtım şirketlerince ayın 15’ine kadar, TETAŞ’ca yapılacak ödemeler ise dağıtım şirketlerine ayın 17’sine kadar yapılır.”
 
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası