Ekvator - Ankara Sanayi Odası

Ekvator

Tarih: 13.08.2013
İşareti: 05/5000-2916
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Türkiye – Ekvator 2. Dönem Teknik Toplantısı’nın Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. Cemalettin Damlacı eşbaşkanlığında, 3 – 4 Eylül 2013 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirileceği bildirilmekte olup söz konusu toplantı öncesinde, 21 Ağustos 2013 tarihinde bir hazırlık toplantısının düzenleneceği ifade edilmektedir.
 
Bu itibarla, anılan toplantıda gündeme getirilmesi amacıyla, bahse konu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile söz konusu protokolde yer almasında fayda görülen gündem maddesi önerileri ile ilgili görüşleri olan üyelerimizin en geç 15 Ağustos 2013 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: dim@aso.org.tr ) görüşlerini iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası