Ekonomik Ortaklık Komisyonu VI. Toplantısı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Ekonomik Ortaklık Komisyonu VI. Toplantısı Hk.

    14 Şubat 2011

Tarihi     : 14.02.2011
İşareti    : 03/5000-489
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın yazısına atfen, Ekonomik Ortaklık Komisyonu VI. Toplantısının 2 – 3 Mart 2011 tarihlerinde, Washingiton’da gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Söz konusu toplantı kapsamında, ilk gün özel sektör, ikinci gün kamu kurumları temsilcilerinin katılımıyla toplantı düzenlenmesi öngörülmekte olup, özel sektör toplantısında, elektrik enerjisi üretim ve dağıtımı, müteahhitlik, ulaştırma ve iletişim sektörleri öncelikli sektörler olarak ele alınacağı belirtilmektedir.
 
Adı geçen sektörler bağlamında, Amerika Birleşik Devletleri ile ikili ticaretinizde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerinizi Odamıza (Tel:417 12 00/1300, Faks:417 52 05, E-posta:gensek@aso.org.tr) iletmeniz hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası