EKONOMİ BAKANLIĞI DEVLET YARDIMLARI REHBERİ

    4 Ocak 2018

İşareti : 04/5000-23
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
İlgili Kişi: Selin Örnek (selin.ornek@aso.org.tr)

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Ekonomi Bakanlığı’nın yürütmekte olduğu ihracat, yatırım ve hizmetler sektörü destekleri hakkındaki en güncel bilgilerin ve ilgili birimlerin irtibat bilgilerinin Ekonomi Bakanlığı web portalı ana sayfasının “Destekler” bölümüne ilave edilerek elektronik erişime açıldığı bildirilmektedir. Ayrıca, bahse konu rehber duyurunun ekinde bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :Devlet Yardımları Rehberi (132 sayfa)