Ekonomi Bakanı ÇAĞLAYAN’a İlk Ziyaret ASO’dan - Ankara Sanayi Odası

Ekonomi Bakanı ÇAĞLAYAN’a İlk Ziyaret ASO’dan

EKONOMİ BAKANI ÇAĞLAYAN’A İLK ZİYARET ASO’DAN
 
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve Yönetim Kurulu üyeleri, 11 Temmuz 2011 tarihinde Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’a tebrik ziyaretinde bulundu.
 
 
Ziyarette konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye’nin ilk ekonomi Bakanı olan Zafer Çağlayan’ı tebrik etti ve bundan ASO camiası olarak büyük bir gurur duyduklarını söyledi. Çağlayan’ın geçtiğimiz dönemde çok başarılı işler yaptığını belirten Özdebir, bu dönemde de kendisinden büyük başarılar beklediklerini ifade etti.  Özdebir konuşmasında ilk beş aylık cari işlemler açığını da değerlendirdi ve cari açığın şu anki konjonktürde sürdürülebilir olmasıyla ilgili bir endişeleri bulunmadığını belirtti. Özdebir, Türkiye’nin daha fazla yatırım çekerek cari açığın finansmanının kalitesini düzeltmesi gerektiğini, bu çerçeveden bakılınca Ekonomi Bakanlığı adı altındaki yeni yapılanmanın son derece önemli ve yararlı olacağını söyledi.
 
 Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye’yi 2023 Türkiye’sine götürecek en önemli basamaklardan birisinin 2011-2015 dönemi olduğunu söyledi.
 
Çağlayan, cari açığın sürpriz olmadığını, bu sorunun temelinde aşırı değerli TL, enerji, demir çelik hurda ithalatı ve ara malı ithalatının yattığını bildirdi. Her zaman TL’nin aşırı değerli olmasının Türk sanayicisi açısından bir tehdit olacağını, faiz lobisinin gayretlerinin sonucunda faizlerin yükselmesinin sanayiciyi ciddi manada tehdit edeceğini ve haksız rekabet ortamı yaratacağını söyledi.
 
Türk sanayi yapısının mutlak suretle değişmesi gerektiğini belirten Çağlayan, bunun için sanayi envanteri ve sanayi stratejisini yaptıklarını, tüm sektörleri analiz ederek ihracata dönük bir üretim stratejisi tespit ettiklerini anlattı.
 
Makine, demir-çelik ve otomotiv sektörlerini ilk sektörler olarak ele aldıklarını, kimya, tekstil ile tarım ve gıda sektörü incelemelerinin ise devam ettiğini belirten Çağlayan, ”İlk 3 sektörü bitirdik. Diğer üç sektörü de bitirerek eylül ayı sonuna kadar tespitlerimizi yaptıktan sonra yeni bir teşvik mekanizması, yeni bir yatırım teşvik sistemin uygulamasına geçeceğiz” dedi. 
 
 
Çağlayan, cari açığın en önemli nedenlerinden biri olan enerji ithalatına ilişkin olarak da şunları kaydetti:
 
“Türkiye bugün elektrik üretiminde yüzde 52 doğal gaza bağımlıdır. Biz petrolü hem bir hammaddde olarak hem de enerji amaçlı ithal ediyoruz. Petrol fiyatlarındaki her 10 dolarlık artış cari açığımızı 4 milyar dolar artırıyor, cari açığın en büyük belirleyicisi enerji fiyatlarıdır. Enerji yapımızda değişikliğe gitmemiz gerekiyor. Nükleer santraller için son derece geç kalınmıştır.”
 
Cari açığın artmasına neden olan bir diğer unsurun da demir çelik hurda ithalatı olduğunu anlatan Çağlayan, bir diğer sorunun da ara malı ithalatı olduğunu vurgulayarak, üzerinde çalıştıkları altı sektörde 30 milyar dolarlık ara malı ithalatı yapıldığını söyledi. 
 
Sonuç olarak Çağlayan, cari açık sorununun çözümüne dönük olarak ”cari açığı hedef alan bir büyüme stratejisi” ve ”cari açığı hedef alan bir dış ticaret stratejisi”ni ve ”yatırım teşvik mevzuatı”nı hayata geçireceklerini bildirdi.
 
 
ASO Yönetim Kurulu’nun ardından Ankara Sanayi Odası çalışanları da Zafer Çağlayan’ı tebrik ziyaretine katıldılar ve çiçek vererek kendisini kutladılar.