Eko-İnovasyon Kapsamında Epesus Projesi Kapanış Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Eko-İnovasyon Kapsamında Epesus Projesi Kapanış Toplantısı

    17 Ağustos 2012

Tarihi   : 17.08.2012                                                                              
İşareti   : 05/5000-2666
İrtibat   : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkliler Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Avrupa Birliği’nin KOBİ’lere yönelik en önemli programlarında biri olan Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programının (Competitiveness and Innovation Framework Programme-CIP) (2007-2013) birinci bileşeni olan Girişimcilik ve Yenilik Programı (Enterpreneurship and Innovation Programme-EIP) kapsamındaki çalışmalar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütüldüğü ifade edilmektedir. CIP/EIP programları hakkında detaylı bilgiye http://ab.sanayi.gov.t/ internet sayfasından ulaşılabilmektedir.
 
Eko inovasyon girişimi kapsamında ilk proje teklifi çağrısı AB Komisyonu tarafından 2008 yılında yayınlanmış olup, söz konusu çağrı kapsamında ülkemizde Eko- Denge Danışmanlık  firmasının 1.097.642 Avro bütçeli Eko-Endüstriyel Parklar Çevre Destek Sistemi (Eco-Industrial Park Environmental Support System-EPESUS) isimli projesi hibe almaya hak kazandığı ifade edilmektedir.
 
EPESUS projesi belirlenen endüstri sektörlerinin enerji ve hammadde tasarrufu sağlaması ve etkin bir atık yönetimi oluşturabilmesi, bu kapsamda; bir arada kümelenmiş ya da herhangi bir iletişim ağı içinde olan endüstri tesislerinin “Eko Endüstriyel Park”oluşturabilmesinin desteklenmesi ve aynı zamanda çevresel kararların alınmasına destek olunması amacıyla bir yazılım geliştirilmesini amaçlandığı ifade edilmektedir.
Eko- İnovasyon girişimi kapsamında koordinatörlüğünü bir Türk firmasının yürüttüğü tek proje olan EPESUS’a ilişki farkındalığın oluşturulması ve projenin kapanışının gerçekleştirilmesi amacıyla 24 Ağustos 2012 Cuma günü saat 10:00’da ekte yer alan gündem çerçvesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ASO Konferans Salonunda bir toplantı gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
 
Katılmak isteyen üyelerimizin en geç 22 Ağustos 2012 tarihine kadar sadık.cicekli@sanayi.gov.tr  adresine elektronik posta yoluyla bildirilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla