Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’ne Uyum Talimatı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’ne Uyum Talimatı Hk.

    20 Temmuz 2012

 
Tarihi :  20.07.2012
İşareti :  4/5000-2372
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen bir yazı ekinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından, Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’ne uyum için gerekli bilgilendirme ve uyarıların yapılabilmesi amacıyla hazırlanmış bir talimat tarafımıza iletilmiştir.  
 
Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği ve sözkonusu talimat ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası