EİT Bölgesinde Ticaret Modelleri konulu Anket - Ankara Sanayi Odası

EİT Bölgesinde Ticaret Modelleri konulu Anket

Tarihi     : 18.05.2009
İşareti    : 5/5000 – 1989

Yanıt      : dim@aso.org.tr 
 


 Sayın Üyemiz, 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Sekreteryası tarafından, örneği ekte yeralan “EİT Bölgesinde Ticaret Modelleri” konulu anketin doldurulması talep edilmektedir.

Türk özel sektörünün EİT ülkeleri ile gerçekleştirdiği ticaretinde önem arz eden ihracat / ithalat, ticaret engelleri ve menşe kuralları, ihracat kısıtlamaları, ticari destekler, yerel mevzuatta şeffaflık ve teknik engeller konularındaki ankete tarafınızdan alınacak cevapların EİT Bölgesinde ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yardımcı olacağı belirtilmektedir.

“EİT Bölgesinde Ticaret Modelleri” konulu anketin, 21 Mayıs 2009 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine  (Faks: 417 82 35 ) gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 

Ankara Sanayi Odası