Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmelik Taslağı Hk - Ankara Sanayi Odası

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmelik Taslağı Hk

Tarihi  : 10.04.2013
İşareti : 
4/5000-1355
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldıkları yazıya atfen, mevzuat sadeleştirme çalışmaları kapsamında 04.04.2009 tarih ve 27190 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği ile 11.06.2004 tarih ve 25489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Benzin ve Motorin Yönetmeliği’nin birleştirilmesinin kararlaştırıldığı ve uygulamada görülen sorunlar da dikkate alınarak iki yönetmeliğin Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği adı altında yeniden düzenlendiği belirtilerek sözkonusu Yönetmelik Taslağı hakkındaki Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere ekte sunulan sözkonusu Taslağa ilişkin görüş ve önerilerinizin en geç 16 Nisan 2013 Salı günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası