Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş - Ankara Sanayi Odası

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş

    16 Haziran 2016

Tarihi : 16.06.2016
İşareti : 
4/5000-1334

İrtibat : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün  yazısına atfen, Bakanlığın mevzuat çalışmaları kapsamında, 30 Kasım 2013 tarih ve 28837 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği” farklı disiplinde konular içermesi nedeniyle uygulamada görülen sorunlarda dikkate alınarak yeniden düzenlendiği ve “Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği Taslağı” ile “Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği Taslağı” şeklinde iki ayrı yönetmelik olarak hazırlandığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede; Bakanlığın www.csb.gov.tr/gm/cygm internet adresinde  Mevzuat/Taslaklar bölümünde yer alan (http://www.csb.gov.tr/gm/cvgm/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=269) “Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği Taslağı’na” ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere görüşlerinizin en geç 15.07.2016 tarihi mesai saati sonunu kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası