Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene Yönetmeliği Taslağı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene Yönetmeliği Taslağı Hk.

Tarihi  : 28.02.2012
İşareti : 
4/5000-667
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;    
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından  “Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene Yönetmeliği Taslağı”nın düzenlendiği belirtilmiştir.
 
TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, söz konusu Yönetmelik taslağı ile ilgili olarak görüş ve önerilerinizin Ek’te yer alan “Görüş Formuna” işlenerek  en geç 11 Mart 2013 tarihi mesai bitimine kadar ticaret@aso.org.tr e-posta adresine  gönderilmesi hususunu  bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası