Eğitim İhtiyaç Analizi Anket Çalışması - Ankara Sanayi Odası

Eğitim İhtiyaç Analizi Anket Çalışması

    7 Aralık 2015

Tarih: 07.12.2015
İşareti: 05/5000-2630
İletişim:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen;  AB aday ülke statüsünde olmamız sebebi ile 2012 yılında yayımlanmış olan 649/2012/EC sayılı Tehlikeli Kimyasalların İhracatı ve İthalatına ilişkin AB Tüzüğünün uyumlaştırılması ve uygulanması çerçevesinde, ülkemiz mevcut durumunun ortaya konularak, teknik altyapının güçlendirilmesi gerektiği hatırlatılmaktadır.
 
Bu çerçevede, AB Mali Kaynağı (IPA) destekli ve Bakanlığın faydalanıcısı olduğu “Tehlikeli Kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin AB Tüzüğünün Uygulanması” projesinin 5 Kasım 2015 tarihi ile başlamış olduğu ifade edilmektedir. Söz konusu proje ile Bakanlığın ve konu ile ilgili olan diğer Bakanlıklar ve ilgili kurum/kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin kapasitesinin geliştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir. Projenin genel amacı, kimyasalların özelliklerine ilişkin bilgi alışverişini kolaylaştırarak, ithalatı ve ihracatıyla ilgili ulusal karar verme sürecini oluşturmayı sağlayarak; bazı tehlikeli kimyasalların, insan sağlığına ve çevreye verebilecekleri olası zararlardan korunmaktır. Projenin hedefi ise 649/2012//EC sayılı Tehlikeli Kimyasalların İhracatı ve İthalatına ilişkin AB Tüzüğünün uyumlaştırılması ve uygulanması için gerekli kurumsal ve teknik kapasite geliştirmektir.
 
Söz konusu AB Tüzüğünün uygulanması çerçevesinde Ülkemizde tehlikeli kimyasalların uluslararası ticareti için “Bildirim Sistemi” kurulacağı, yasaklı/kısıtlı kimyasalların gümrüklerde etkin kontrolü için altyapının güçlendirileceği ve konu hakkında kamuoyu ve paydaşların bilgilendirilmesinin sağlanacağı belirtilmektedir.
 
Bu çerçevede Bakanlık, söz konusu projenin eğitim faaliyetleri öncesi konu paydaşı olan kurum/kuruluşların eğitim ihtiyaçlarının tam olarak belirlenebilmesi için “Eğitim İhtiyaç Analizi” çalışması yapılmasının önemine dikkat çekmiştir. Konuyla ilgili olarak, proje ekibi tarafından hazırlanan anket çalışması, ekte yer almaktadır. Üyelerin görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında doldurdukları anketlerin en gec 11 Aralık 2015 mesai saati sonuna kadar TOBB’a yazılı olarak, ayrıca hande.mertyurek@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası