EĞİTİM HAKKINDA BİLGİLENDİRME - Ankara Sanayi Odası

EĞİTİM HAKKINDA BİLGİLENDİRME

İşareti : 05/5000-1799
İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;
Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (IPA) bileşenlerinden biri olan, daha fazla ve daha iyi istihdam olanakları ve daha geniş bir sosyal uyum ile sürdürülebilir ekonomik büyüme yeteneğine sahip bilgi temelli ekonomiye geçişi desteklemeyi amaçlayan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamında finanse edilen “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi II” Operasyonu ülkemizde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.


Odamız koordinatörlüğünde, Siteler Mesleki Eğitim Merkezi ve Altındağ Halk Eğitim Merkezi ortaklığında “AB ile Uyumlu Hayat Boyu Öğrenme Uygulamaları” isimli proje başvurusu yapılmış olup söz konusu proje kapsamında, kişilerin temel ve mesleki yetkinliklerini artıran, eğitim ve istihdama erişimlerini kolaylaştıran, iş hayatının ihtiyaçları doğrultusunda ve Avrupa Birliği (AB) ile uyumlu Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) stratejileri ve uygulamalarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Projenin önemli faaliyetlerinden biri de işsiz yetişkinlere aşağıda sıralanan mesleki eğitimlerin verilerek Mesleki Yeterlilik, Test ve Sertifikalandırma Merkezinde sertifika almalarının sağlanmasıdır.

Eğitim başlıkları:

Çelik Kaynakçısı
Makina Bakımcısı Yardımcı Elemanı


Bu bağlamda nitelik bakımından sizlere yetersiz gelip ek eğitim almasına ihtiyaç duyduğunuz, sertifika almasını arzu ettiğiniz çalışanlarınız veya bu mesleklerde ihtiyacınız doğrultusunda yetiştirmek istediğiniz elemanlarınız var ise aşağıda iletişim bilgileri verilen kişiler ile irtibata geçebilir ve detaylı bilgi edinebilirsiniz.


Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası


İrtibat: Ayşe Karakaş 4171200/1213 ayse.karakas@aso.org.tr; Gülsen Çapoğlu 4171200/1211 valerie.mack@aso.org.tr