EĞİTİM DESTEĞİ

    14 Eylül 2018

İşareti : 08/5000-2308
İrtibat : ik@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan bir yazıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen; sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla üniversiteler bünyesinde bulunan Sürekli Eğitim Merkezlerinde (SEM) “Proje Yönetimi”, “Ar-Ge, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi” ve “Bilgi Teknolojileri Yönetimi” konularında eğitimler düzenlenmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Araştırma Üniversiteleri arasında 11 Ocak 2018 tarihinde bir protokol imzalandığı belirtilmektedir.

Devamla, yaşam boyu eğitim kapsamında firmalarımızda mevcut çalışanların proje yönetimi, Ar-Ge, yenilik ve dijital dönüşüm konularında bilgi birikimlerinin artırılması amacıyla bu eğitim programlarına katılımda gerekli hassasiyetin gösterilmesinin büyük önem taşıdığı, SEM’lerde verilecek eğitimlerin ücretlerine ilişkin KOBİ ölçeğinde olan firmaların, KOSGEB’in Genel Destekler kapsamında KOBİ’lere verdiği eğitim desteğinden yararlanabilecekleri ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu desteğe ait detaylı bilgi ve Araştırma üniversitelerinin Sürekli Eğitim Merkezlerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili protokol çerçevesinde verilen eğitimlere ilişkin duyurular ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :STB-Bilgilendirme EK (4 sayfa)

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno