Efta ve Bosna Hersek Hizmet Ticareti Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Efta ve Bosna Hersek Hizmet Ticareti Hakkında

    5 Mart 2014

Tarihi  : 05.03.2014
İşareti : 0
4/5000-786 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, ülkemiz ile EFTA (İşviçre, Norveç, İzlanda, Lichtenstein) ülkeleri ve ülkemiz ile Bosna Hersek arasında yürülükte bulunan Serbast Ticaret Anlaşmalarına(STA) hizmet ticareti bölümünün eklenmesine ilişkin müzakerelerin başlatıldığı bildirilmekte ve müzakerelere esas oluşturacak ve bir örneği yer alan hususlara ilişkin bilgiler talep edilmektedir.
 
Odamızdan ekli belgede yer alan hususların cevaplandırılarak müzakereler çerçevesinde belirtilmesi/ele alınması önemli olduğu düşünülen sektörleri/konuları da içeren  bir bilgi notu  talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak Odamız tarafından TOBB’a iletilecek bilgi notuna  dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin en geç 7 Mart 2014  günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası