“EBRD Projelerinde Türk-Çek İşbirliği” konulu Toplantı, 10-11 Aralık 2009, Prag - Ankara Sanayi Odası

“EBRD Projelerinde Türk-Çek İşbirliği” konulu Toplantı, 10-11 Aralık 2009, Prag

Tarihi     : 04.12.2009
İşareti    : 5/5000 – 4157
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz,  
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, 10-11 Aralık 2009 tarihlerinde Prag’da Çek Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, EBRD ve DEİK/Türk-Çek İş Konseyi işbirliği ile “EBRD Projelerinde Türk-Çek İşbirliği” konulu bir toplantı düzenleneceği belirtilmektedir. Toplantıda Türkiye, Çek Cumhuriyeti ve bölge ülkelerdeki EBRD projelerinin, EBRD ile Çek ve Türk Eximbank tarafından sağlanan finansman olanaklarının, Türk ve Çek özel sektörü açısından sektörel ve bölgesel işbirliği imkanlarının özel sektör temsilcilerinin katılımıyla değerlendirileceği ifade edilmektedir. Toplantı programı ekte bilginize sunulmaktadır. 
 
Toplantıya, Çek Cumhuriyeti’nden enerji-çevre teknolojileri, inşaat – taahhüt, mühendislik (su ve atık arıtma, hidroloji, jeoteknik, otomasyon sistemleri, petro-kimya, tekstil), düşük karbonlu teknoloji kullanımı, telekomünikasyon ve altyapı çözümleri, bilişim hizmetleri, ulaştırma sanayi alanlarında önde gelen firmaların katılım teyidi verdiği bildirilmektedir. (Ek :2)  
 
Söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin katılıma ilişkin teyitlerini 7 Aralık 2009 tarihine kadar aşağıdaki form aracılığıyla DEİK’e (Sn. Pelin Musabay tel : 0212.3395091 / pmusabay@deik.org.tr) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası