EAGÜ’lere Yönelik Ekonomik ve Teknik İşbirliği Paketi Hk. - Ankara Sanayi Odası

EAGÜ’lere Yönelik Ekonomik ve Teknik İşbirliği Paketi Hk.

Tarihi     : 21.10.2011
İşareti    : 05/5000-3238
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda,  Sayın Başbakanımızın, ülkemizin ev sahipliğinde 9 – 13 Mayıs 2011 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) En az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) 4. Konferansı’nda, ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkılarıyla EAGܒlere yönelik olarak hazırlanan ekonomik ve teknik işbirliği paketini açıkladığı ifade edilmektedir. 2012 yılından itibaren EAGܒlere yılda 200 milyon Dolarlık kaynak tahsis edilmesi hedefini içeren söz konusu paket ve EAGܒlerin listesi ekte yer almaktadır.
 
Bu çerçevede, ekte sunulan paket kapsamında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik işbirliği ve proje önerileri beklendiği ifade edilmektedir.
 
-Faaliyet  4: EAGܒlerdeki işadamaları dernekleri ile ülkemizdeki işadamları dernekleri arasında ikili ilişkilerin tesis edilmesi, mevcut ilişkilerin güçlendirilmesi (ilgili bakanlıklar ve kuruluşlar ekteki tabloda sunulmuştur).
 
– Faaliyet 8: EAGܒlerdeki KOBİ’lere ve özel sektöre yönelik kapasite geliştirme programları (ilgili bakanlıklar ve kuruluşlar ekteki tabloda yer almaktadır).
 
Bahse konu faaliyetlere ilişkin proje önerileri ile ilgili görüşleri olan üyelerimizin en geç 24 Ekim 2011 Pazartesi gününe kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: dim@aso.org.tr Faks: 417 52 05 ) görüşlerini iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası