E-Ticaret Mevzuatının Tamamlanması Hakkında – 2015 - Ankara Sanayi Odası

E-Ticaret Mevzuatının Tamamlanması Hakkında – 2015

<div”>
Tarihi : 25.12.2015
İşareti : 
4/5000-2927
<div”>İrtibat : ticaret@aso.org.tr  <div” align=”center”>  <div” align=”center”>  <div”>
 
Sayın Üyemiz;   <div”>
 
<div”>Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; , 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı 6 Mart 2015 tarihindeki Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak uygulamaya konulduğu, söz konusu strateji kapsamında 05/11/2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. <div”>
 
<div”>Bu Kanun çerçevesinde ikincil düzenlemeler ile rehber ve kılavuzların hayata geçirilmesi gerekliliği ve e-Ticaret Mevzuatının tamamlanması Kalkınma Bakanlığı’nın 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planının 51. Maddesinde yer almakta olduğu ifade edilmiştir. <div”>
 
<div”>
Ülkemizde, e-ticaretin daha güvenli bir zeminde yapılması ve bu konudaki yasal eksikliklerin giderilmesi adına, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde vergilendirme, tüketici hakları, kişisel bilgilerin gizliliği, fikri mülkiyet, güvenli ödeme sistemleri ve benzeri alanlarda, e- ticaret ortamının gelişimini destekleyecek ikincil düzenlemeler hakkında sektör bazında görüş ve önerilere ihtiyaç duyulmakta olduğu belirtilerek Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
<div”>Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, e-ticaret alanında yasal mevzuat eksikliklerinin ve ikincil düzenlemeler hakkında görüş ve önerilerinizin en geç 08 Ocak 2016 tarihi mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız. <div”>  <div”>
 
Saygılarımızla,
<div”>Ankara Sanayi Odası