E-Ticaret Mevzuatının Tamamlanması Hakkında – 2016 - Ankara Sanayi Odası

E-Ticaret Mevzuatının Tamamlanması Hakkında – 2016

Tarihi : 17.02.2016
İşareti : 
4/5000-359
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün yazısı ile “e-ticaretin gelişimi önündeki mevzuat engellerine, mevzuat altyapısındaki eksikliklere, özel sektörün e-ticarete ilişkin gereksinimlerine ve uygulamada karşılaşılan sorunlara, KOBİ’lerin ve tüketicilerin e-ticarete uyum sağlamasında yaşanan problemlere ve e-ticaret ile ilgili olarak tedbir alınmasında fayda görülen diğer hususlara ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin en geç 25 Şubat  2016 günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,