E-TAEK Hizmetleri - Ankara Sanayi Odası

E-TAEK Hizmetleri

    4 Kasım 2015

Tarih: 04.11.2015
İşareti:  05/5000-2381
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)’ndan alınan bir yazıya atfen; e-Devlet projesi kapsamındaki e-Taşıma İşlemleri, Kişisel Dozimetri Kayıtları Sorgulama, Kuruluş Dozimetre İşlemleri (personel, devir, sonuç raporu vb.) gibi hizmetlerden faydalanmak isteyen üyelerimizin www.taek.gov.tr adresinde bulunan e-TAEK Taahhütnamesi formunu doldurup 06.11.2015 tarihine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası