E-İHALE - Ankara Sanayi Odası

E-İHALE

    12 Ekim 2018

İşareti : 05/5000-2564
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Kamu İhale Kurumu’ndan alınan bir yazıda, kamu alımlarında bürokrasinin azaltılması, işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve rekabetin artırılarak etkin ve verimli bir alım sistemi oluşturulması amacıyla, 2016 yılından bu yana kullanılan e-teklif yoluyla alınan beyan usulünün (e-ihale) kapsamının genişletilerek, 19 Haziran 2018 itibariyle yaklaşık maliyeti hizmet alımlarında 1 milyon TL’ye, mal alımlarında 8 milyon TL’ye kadar olan açık ihalelerin “e-ihale” ile yapılmasının mümkün hale getirildiği bildirilmektedir.


Söz konusu yazı kapsamında 2 Ocak 2019 tarihi itibariyle ise, parasal sınır olmaksızın mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinden, açık ihale usulü ve 4734 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre pazarlık usulü ile gerçekleştirilenlerin “e-ihale” ile yapılabileceğinden bahsedilmektedir.

Yazıda ayrıca, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından kamuoyuna açıklanan “Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı”nda da “E-ihale yaygınlaştırılarak ihale süreçlerinde bürokrasinin azaltılması, iş ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi, zaman ve kaynak tasarrufunun yapılması” eylemine yer verilmiş ve ulusal ölçekte e-ihale kullanımının artırılmasının hedeflendiği belirtilmektedir.


Bu kapsamda, e-ihale uygulamasına ilişkin hazırlanan eğitim videoları, rehber ve yardım sayfalarına https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/YardimEkran/EBeyan/default.aspx ve https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/YardimEkran/EBeyan/default.aspx?kType=istekli web adreslerinden erişim sağlanabileceğini bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası