E-Fatura Uygulaması Hk. - Ankara Sanayi Odası

E-Fatura Uygulaması Hk.

Tarihi  : 20.09.2013
İşareti : 
4/5000-3318 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;  
 
Odamız 29. Meslek komitesi’nin  kararına istinaden “E-Fatura” uygulaması ile ilgili olarak yapılmış inceleme sonucunda hazırlanmış olup, Odamız Başkanlık Divanı’nın 16.09.2013 tarih ve 12 sayılı kararına istinaden, Odamız Mali Müşavirliği tarafından da uygun bulunan  görüşler ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası