E-DEVLET Memnuniyet Ve Beklenti Anketi - Ankara Sanayi Odası

E-DEVLET Memnuniyet Ve Beklenti Anketi

 
Tarih: 17.03.2015
İşareti: 05/5000-699
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda,  T.C. Ulaştırma Denizlicik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından 2015-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı Projesi çalışmalarına başlandığı, ülkemizin e-Devlet alanındaki yeni yol haritasını belirleyecek bu çalışmanın, tüm paydaşların katılımı ve katkılarıyla yürütüleceği belirtilerek, ivedilikle değerlendirilmesinde fayda görülen konu başlıklarına yönelik anket çalışmaları, odak grup toplantıları ve çalıştaylar yapılmasının planlandığı ifade edilmiştir.
 
Bu kapsamda Bakanlık tarafından, özel sektörün e-Devlet Hizmetlerinden beklenti ve memnuniyetinin ortaya konulması amacıyla hazırlanan ve  http://edevlet.gov.tr/anket/index.php/782992/lang-tr  genel ağ adresinden 03 Nisan 2015 tarihine kadar yayında kalacak olan “Özel Sektör Memnuniyet ve Beklenti Anketi”nin (ankete giriş için edevlet2015strateji pin kodu kullanılacaktır) üyelerimizce incelenmesinde fayda görülmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası