Düzenlenmiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

Düzenlenmiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği Hk.

    9 Temmuz 2012

Tarihi  :09.07.2012
İşareti : 04/5000-2265
 
Sayın Üyemiz;
 
            Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, “Düzenlenmiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği”nin, Bakanlar Kurulu Kararı 23.06.2012 tarih ve 28332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı bildirilmektedir.
 
            Söz konusu Yönetmelik ile AB üyesi ülkelerde yasal olarak üretilmiş veya serbest dolaşıma girmiş ve düzenlenmemiş alanda yer alan malların, ülkemizde serbest dolaşımına ilişkin yapılan önemli değişiklikler aşağıda sıralanmaktadır:
 
¨      Yetkili kuruluşlar alacakları bir önlemin düzenlenmemiş alanda bulunan AB kaynaklı malların serbest dolaşımını kısıtlayacak olması halinde, önlemi almadan önce, Yönetmelikte öngörülen usul ve esasları izleyeceklerdir. Alınacak önlemler Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Avrupa komisyonuna bildirilecektir.
 
¨      Yetkili kuruluşlar hazırladıkları düzenlenmemiş alanda bulunan teknik düzenlemelere, gerektiği her durumda Yönetmelik ekinde bir örneği olan karşılıklı tanıma hükmünü koyacaklardır. Teknik düzenleme taslakları Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirilecektir.
 
¨      Yetkili kuruluşlar, yürürlükteki teknik düzenlemeleri (zorunlu standart dahil) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 16 ay içerisinde (01/05/2014’e kadar) gözden geçirerek Yönetmelik hükümlerine aykırı olanları düzeltecek ve gerekirse yürürlükten kaldıracaklardır.
 
¨      Ekonomi Bakanlığı “ulusal ürün irtibat noktası” olarak görevlendirilmiş olup, düzenlenmiş alanda AB üyesi ülkelerin kurumlarının ve firmalarının talep ettiği bilgileri sağlayacaktır. Diğer taraftan, Yönetmeliğin 19. maddesine göre Türkiye’den AB üyesi ülkelere ihracat yapan firmalar, mallarının bu ülkelerin pazarına girişini veya bu ülkelerin pazarında serbest dolaşımını kısıtlayan ulusal mevzuat, önlem ve uygulamalar hakkında girişimde bulunulması için Ekonomi Bakanlığına başvurabilecek ve bunun yanısıra, Yönetmeliğin 14.maddesinde belirtilen bilgileri ilgili AB üyesi devletlerin ürün irtibat noktalarından doğrudan veya Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla talep edebileceklerdir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası